El nostre equip

Mònica Gràcia

Mònica Gràcia - Òptica Gràcia

Marta Fernández

Marta Fernández - Òptica Gràcia

Anaïs Anguita

Anaïs Anguita - Òptica Gràcia

Fàtima Gutierrez

Fátima Gutiérrez - Òptica Gràcia

Teresa Arribas

Teresa Arribas - Òptica Gràcia

Sandra Barroso

Sandra Barroso - Òptica Gràcia