Una mirada a la moda!

Òptica Gràcia - Blog - Una mirada a la moda

Òptica Gràcia una mirada a la moda!

Us heu parat a pensar mai què és el que una persona veu a primer cop d’ull quan ens miren?

La nostra cara els ulls i la nostra mirada és el que projecta el millor de nosaltres, per això escollir la ullera més addient és el nostre objectiu i us ajudem personalment per fer aquesta experiència més emocionant!

Aquesta temporada ja comença amb muntures de linees més fines i minimalistes en “pasta” tant en materials acetats com injectat les formes arrodonides i també de gat són tendència.

Òptica Gràcia - Blog - Una mirada a la moda